wymiary-pasa-ruchu-na-placu-manewrowym

Każdy łuk na placu manewrowym, zarówno w szkole nauki jazdy jak i w ośrodku egzaminowania powinien być takich samych rozmiarów, co wynika z Rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Ponad to plac manewrowy ośrodka egzaminowania, przeznaczony do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań, wchodzących w skład części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy powinien:

  • być zlokalizowany możliwie blisko ośrodka egzaminowania;
  • być wyłączony z ruchu dla pojazdów innych niż pojazdy egzaminacyjne i pojazdów wykorzystywanych przez ośrodek egzaminowania do prowadzenia szkoleń, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.4)), w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, 534, 730 i 1123) oraz w art. 61 i art. 62 ustawy – dotyczy godzin, w których są przeprowadzane egzaminy państwowe;
  • być odgrodzony od pozostałej części ośrodka egzaminowania;
  • mieć nawierzchnię asfaltową, betonową albo kostkową;
  • umożliwiać, poprzez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym.

Często osobom wydaje się, że pas ruchu jest dłuższy, krótszy, węższy, szerszy itp. ponieważ przyzwyczaili się do placu w szkole nauki jazdy. Na placu manewrowym ośrodka egzaminowania plac jest zazwyczaj większy, znajduje się więcej pasów, stąd takie wrażenie. Napisz jakie były Twoje wrażenia na placu manewrowym podczas egzaminu na prawo jazdy.

Share This