Poruszając się po drogach w Polsce należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Zdarza się, że popełnimy błąd za który możemy dostać mandat i nałożone zostaną punkty karne.

Za ile punktów karnych stracimy prawo jazdy.

Niewielką liczbę punktów karnych można nazbierać ale ich liczba nie może przekroczyć 24, ponieważ wówczas zostanie nam zatrzymane prawo jazdy. W takim przypadku otrzymamy skierowanie na badanie psychologiczne i powtórny egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowcy. Egzamin przeprowadzany jest na tych samych zasadach co kandydatów podchodzących do egzaminu po raz pierwszy. Należy zdać część teoretyczną oraz praktyczną.

Jeżeli mamy prawo jazdy nie dłużej niż rok sytuacja wygląda nieco gorzej. Nie możemy przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli przekroczymy tę liczbę uprawnienia do kierowania pojazdami zostaną cofnięte i trzeba będzie ponownie odbyć kurs nauki jazdy oraz zdać egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny.

Jak można sprawdzić liczbę punktów karnych?

Liczbę punktów karnych możemy zweryfikować w aplikacji mObywatel na rządowej stronie internetowej lub na komisariacie policji.

Policja na wniosek osoby wpisanej do ewidencji udziela ustnej informacji lub wydaje zaświadczenie o dotyczących tej osoby naruszeniach wpisanych do ewidencji i przypisanych im punktach.

Jak pozbyć się 6 punktów karnych?

Jeżeli mamy niebezpieczną liczbę punktów możemy raz na pół roku zmniejszyć ich ilość o 6 punktów. Ośrodki Ruchu Drogowego organizują kursy redukujące, które umożliwiają zmniejszenie punktów karnych.

Szkolenie składa się z 8 godzin wykładów ( 1 godz. Równa się 45 minutom) i jest realizowane w ciągu jednego dnia. Program szkolenia przewiduje zajęcia teoretyczne o tematyce:

 • Zasady i przepisy ruchu drogowego
 • Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobieganie
 • Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
 • Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem

Oraz zajęcia praktyczne na placu manewrowym. Na placu manewrowym należy pokazać umiejętność hamowania awaryjnego przy prędkości 30 km/h oraz przy prędkości 50 km/h.

Ze szkolenia nie mogą korzystać kierowcy którzy przekroczyli limit 24 punktów oraz kierowcy w okresie 1-go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy.

Po zakończeniu szkolenia Ośrodek Ruchu Drogowego wystawia zaświadczenie, którego oryginał otrzymuje uczestnik kursu, a kopię przesyła do Komendanta Wojewódzkiego Policji zgodnie z miejscem zamieszkania tej osoby.

Kiedy punkty karne tracą ważność?

17 września 2022 roku zmieniły się przepisy dotyczące punktów karnych. Osoba która zdobyła punkty karne, mogła liczyć na ich wyzerowanie dopiero po dwóch latach. Nie było również możliwości aby zredukować punkty karne.

17 września 2023 powrócono do przepisu gdzie punkty zerują się po roku. Można również odbyć kurs redukujący punkty karne. Kursy odbywają się w Ośrodkach Ruchu Drogowego. Raz na pół roku można zmniejszyć ilość punktów o 6.

Czy punkty zdobyte przed 17 września 2023 również skasują się po roku ?

Rzecznik komendanta głównego policji potwierdził informację, że punkty karne zdobyte przed 17 września 2023 również będą kasowane po roku.

Jeżeli w sprawie o naruszenie nałożono grzywnę, data 1 roku biegnie od daty uiszczenia grzywny za to naruszenie, a jeżeli należność z tytułu tej grzywny została umorzona – od daty wydania ostatecznego orzeczenia o jej umorzeniu.

Ile kosztuje zbicie 6 punktów karnych?

Koszt kursu redukującego punkty karne to około 1 tyś zł

15 punktów karnych za najcięższe wykroczenia drogowe.

Naruszenia o charakterze szczególnym

 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 15 punktów karnych.
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku  – 15 punktów karnych.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego  – 15 punktów karnych.
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim  – 15 punktów karnych.

Naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się wobec pieszych

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu  – 15 punktów karnych.
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem  – 15 punktów karnych.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście  – 15 punktów karnych.
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia  – 15 punktów karnych.

Naruszenia polegające na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych

 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu  – 15 punktów karnych.
 • Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych – 15 punktów
 • Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym – 15 punktów karnych.
 • Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego – 15 punktów karnych.

Naruszenia przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Naruszenia przepisów dotyczących wyprzedzania

 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” – 15 punktów karnych.

Naruszenia innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 15 punktów karnych.
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały – 15 punktów karnych.
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 15 punktów karnych.
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych – 15 punktów karnych.

Naruszenia przepisów dotyczących przewożenia osób

 • Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami – 15 punktów karnych.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 lub więcej – 15 punktów karnych.

Szkoła Jazdy TOP

Share This