O okresie próbnym dla kierowców słyszymy już od kilku lat. Można się zatem pogubić czy przepisy te obowiązują czy może jeszcze nie. Wyjaśniamy zatem.

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, NIE OBOWIĄZUJE. Co za tym idzie, nie weszły przepisy które mówią iż kierowca w okresie próbnym jest obowiązany odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:

  • kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

Nie weszły również przepisy, które nakazują jazdę przez pierwsze 8 miesięcy wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu, okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego.

Nie obowiązują również limity prędkości przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, które zabraniałyby przekraczania prędkości

  • 50 km/h na obszarze zabudowanym,
  • 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz
  • 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

Nie obowiązują również przepisy, które zabraniają podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B.

Podsumowując warto zrobić prawo jazdy nim przepisy zmienią się na jeszcze bardziej uciążliwe. Zapraszamy zatem na kurs do Szkoły Jazdy Kabrio w Bydgoszczy.

Share This