jak rozpocząć kurs nauki jazdy

 

 

Jak rozpocząć kurs nauki jazdy

Aby rozpocząć kurs nauki jazdy należy spełnić kilka warunków

  1.  Osoba ubiegająca się o uprawnienia kat.B może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem 18 roku życia.
  2. Uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
  3. Uzyskać w urzędzie miasta numer PKK (Profil Kandydata Kierowcy)

 

BADANIE LEKARSKIE

Badanie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Musisz uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem.

Takie orzeczenie może wystawić tylko lekarz uprawniony do badań kierowców przez wojewodę. Musisz poszukać takiego lekarza, najczęściej odnajdziesz ich w pracowniach badań kierowców.

Badania takie kosztuje 200zł. Koszt badań wynika z rozporządzenia.

Jeżeli rozpoczniesz kurs nauki jazdy w Szkole Jazdy TOP możesz skorzystać z usług lekarza współpracującego z nami. 

 

ZDJĘCIE

Następnie musisz zrobić wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiającą Ciebie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami , twarz skierowana na wprost (jak do paszportu lub dowodu osobistego)

 

WIZYTA W URZĘDZIE MIASTA

Teraz musisz udać się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania urzędu do wydziału komunikacji i przedstawić nastepujący komplet wymaganych dokumentów.

  • dowód tożsamości
  • jedną fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów , jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
  • kserokopia prawa jazdy (w przypadku , gdy wnioskodawcaposiada juz prawo jazdy),
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy, 

Po złożeniu powyższych dokumentów w ciągu 2 dni roboczych otrzymasz 20 cyfrowy numer PKK.

Swój numer PKK  i PESEL wysyłasz do Szkoły Jazdy TOP a my zapisujemy Cie na szkolenie. 

Adres Urzędu Miasta w Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych ul. Grudziącka 9-15.

Mieszkańcy powiatu bydgoskiego:

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego  w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 IV piętro pokój nr – 445.

 

Wybór szkoły jazdy to bardzo ważna rzecz. Chodzi o Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych użytkowników drogi.

To jaka będzie Twoja wiedza i  świadomość jako kierowcy, zależy od instruktora, który nauczy Cię odpowiednich zachowń.

Ucząc się z nami, dokonasz dobrego wyboru, ponieważ bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu.

Share This