Obserwacja i koncentracja to bardzo ważne elementy na drodze! BARDZO WAŻNE! Jest to kluczowa umiejętność z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy. Podczas szkolenia kładziemy bardzo duży nacisk na te elementy. Na naszej autorskiej Platformie Szkoleniowej – skrzyżowania w Bydgoszczy znajdziesz więcej takich ćwiczeń. A teraz spróbuj rozwiązać to zadanie.

Obejrzyj film ( 36 sekund ). Wyczytaj z drogi na filmie jak najwięcej informacji. Dla ułatwienia dodam, że jest ich ponad 20. Fantastyczne zadanie przed egzaminem! Do dzieła! Rozwiązanie zadania znajdziesz TU ⟶

Share This